Καλύτερες στιγμές

Πόσιμο μετά την άσκηση: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, οφέλη και βλάβες στο σώμα, απόψεις γιατρών

Πόσιμο μετά την άσκηση: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, οφέλη και βλάβες στο σώμα, απόψεις γιατρών

Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό συχνά ακούνε από τους προπονητές τους ότι δεν πρέπει να πίνουν νερό κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη σωματική άσκηση. Φαίνεται ότι η δίψα είναι κάτι που ένα άτομο πρέπει να σβήσει αμέσως όταν εμφανίστηκε. Αποδεικνύεται όμως ότι υπάρχουν άλλα επιχ...